28.märtsil 2018 allkirjastatud ELAV koostöökokkuleppes kinnitati ELAV-i töögrupp järgmises koosseisus:

ESIMEES: prof MD-PhD Irja Lutsar, TÜ, Bio- ja siirdemeditsiini instituut, mikrobioloogia osakond, juhataja

LIIKMED: MD Katrin Luts, SA Tallinna Lastehaigla, juhatuse esimees
                MD Katrin Kaarna, Kliiniliste Uuringute Keskus, tegevjuht
                MD-PhD Tuuli Metsvaht, SA TÜK, Anestesioloogia- ja intensiivravi kliinik, laste intensiivravi osakond, juhataja
                MD Mari Laan, SA Tallinna Lastehaigla, teadus ja koolitusjuht
                MD-PhD Piia Jõgi, SA TÜK, Lastekliinik, ägedate infektsioonide osakond, arst-õppejõud pediaatria alal
                MD Heli Rajasaar, TÜ, Bio- ja siirdemeditsiini instituut, mikrobioloogia osakond, koordinaator
EST